กว่าจะได้ภาพนิ่งโดยคุณ @tpprmt ไม่ใช่เรื่องง่ายๆ ไม่เชื่อเลื่อนดูได้จ้า 🤦🏻‍♂️


กว่าจะได้ภาพนิ่งโดยคุณ @tpprmt ไม่ใช่เรื่องง่ายๆ ไม่เชื่อเลื่อนดูได้จ้า 🤦🏻‍♂️

Comments 9

Likes 478 (last 100 likes only)