Pan dwi'n teimlo'n drist neu os dydi fy iechyd meddwl i ddim yn gret, y feddyginiaeth orau i mi ydi mynd allan i'r awyr agored am dro. Fedr o fod yn dro hir neu byr, ar yr arfordir, fyny mynydd, neu hyd yn oed lawr y ffordd o'r ty. Weithia' ai i redeg, gan bod canolbwyntio ar fy anadlu neu'r pigyn yn fy ochr neu'r natur o fy nghwmpas yn gwneud i fi anghofio realiti am 'chydig. Heddiw esi am dro i fyny'r Eifl yn Penllyn. Os ydych chi'n hoffi cerdded buaswn i'n argymell y mynydd yma - golygfeydd godidog a 'mond 5 munud i ffwrdd o Nant Gwyrtheyrn, lle ma' 'na gaffi a mwy o olygfeydd!! ////////// When I'm feeling sad or if my mental health is not great, the best cure for me is to go outside for a walk. It can be a short walk or a long walk, along the coast, up a mountain, or even just down the road from my house. Sometimes I'll go for a run, as concentrating on my breathing or on the stitch in my side or on the nature surrounding me makes me forget reality for a while. Today I went for a walk up the Eifl in Penllyn. If you like hiking I would definitely recommend this mountain - breathtaking views and only 5 minutes away from Nant Gwyrtheyrn, where there's a café and even more views!! #nature #natur #freshair #awyriach #mentalhealth #iechydmeddwl


Pan dwi'n teimlo'n drist neu os dydi fy iechyd meddwl i ddim yn gret, y feddyginiaeth orau i mi ydi mynd allan i'r awyr agored am dro. Fedr o fod yn dro hir neu byr, ar yr arfordir, fyny mynydd, neu hyd yn oed lawr y ffordd o'r ty. Weithia' ai i redeg, gan bod canolbwyntio ar fy anadlu neu'r pigyn yn fy ochr neu'r natur o fy nghwmpas yn gwneud i fi anghofio realiti am 'chydig. Heddiw esi am dro i fyny'r Eifl yn Penllyn. Os ydych chi'n hoffi cerdded buaswn i'n argymell y mynydd yma - golygfeydd godidog a 'mond 5 munud i ffwrdd o Nant Gwyrtheyrn, lle ma' 'na gaffi a mwy o olygfeydd!! ////////// When I'm feeling sad or if my mental health is not great, the best cure for me is to go outside for a walk. It can be a short walk or a long walk, along the coast, up a mountain, or even just down the road from my house. Sometimes I'll go for a run, as concentrating on my breathing or on the stitch in my side or on the nature surrounding me makes me forget reality for a while. Today I went for a walk up the Eifl in Penllyn. If you like hiking I would definitely recommend this mountain - breathtaking views and only 5 minutes away from Nant Gwyrtheyrn, where there's a café and even more views!! #nature #natur #freshair #awyriach #mentalhealth #iechydmeddwl

Comments 0