Световната криза не е нищо повече от отражение на хаоса, завладял колективното съзнание. Най-доброто, което можем да направим, за да върнем баланса на тази планета, е да започнем да променяме самите себе си. Много хора си мислят, че няма смисъл и нищо няма да стане, но не е така. Ако всеки един от нас направи малка стъпка напред, това е стъпка и за всички нас, защото сме едно цяло. 🌍


Световната криза не е нищо повече от отражение на хаоса, завладял колективното съзнание. Най-доброто, което можем да направим, за да върнем баланса на тази планета, е да започнем да променяме самите себе си. Много хора си мислят, че няма смисъл и нищо няма да стане, но не е така. Ако всеки един от нас направи малка стъпка напред, това е стъпка и за всички нас, защото сме едно цяло. 🌍

Likes 25