Stories at Paropo,SILALAHI,lake Toba

Images at Paropo,SILALAHI,lake Toba